Tecken

Sikten skyms när man ligger på rulle. För att gruppcyklingen ska fungera på ett säkert sätt krävs också att cyklisterna framme i täten är uppmärksamma på eventuella hinder.

Kommunikationen i gruppen sköts primärt med tecken och muntligen bakåt i gruppen samt muntligen framåt i gruppen. Som cyklist i första ledet gäller det att lyfta blicken och spana framåt längs vägen för att upptäcka potentiella hinder och sedan göra tecken samt säga om hindern så gruppen uppmärksammas på det.

Varningar för dessa hinder förmedlas sedan bakåt i gruppen med handsignaler, tecken och eventuellt muntligt så att man kan ta en säker väg förbi dem.

Tecken

VadTecken
Hinder på vägbanan – typ hål, vägbrunn, glas, grusPeka ner mot vägbanan med den hand som befinner sig på samma sida som hindret
Vägbula eller liknandeFör handen bakom ryggen med handflatan bakåt åt vänster och höger ett flertal gånger
Hinder på sidan – typ vägskylt som sticker ut, gångtrafikant, stillastående bil osv.Klappa på den sida av din rumpa som hindret befinner sig på (gör gruppen extra uppmärksam då det även uppstår ljud)
Hinder över hela körfältet – typ avsmalnande väg, vägbula, järnvägsspår osv.Vinka med valfri hand bakom ryggen ”åt höger”
StannaEn uppåtsträckt hand
Sakta nerPumprörelse med ena handen, handflatan nedåt
Sväng vänster/högerHåll ut en arm åt det håll det är tänkt att gruppen skall svänga
Ett led – ibland behöver vi cykla på ett led istället för tvåparEn uppåtsträckt hand med ett finger i luften (pekfingret)
Tvåpar – att återgå till två parEn uppåtsträckt hand med två fingrar i luften

Muntligt

Ibland är det mer lämpligt att ropa någon form av varning ibland i kombination med något av tecknen ovan.

VadHur
HålRopas samtidigt som man pekar på hålet (gäller framförallt större hål).
Glas/grusRopas samtidigt som man pekar på den sidan glaset/gruset ligger.
Mötande fordonRopa ”möte” och ibland värt att tillägga bil/buss/lastbil. Samtliga i gruppen vidarebefordrar genom att upprepa orden genom gruppen (gäller främst på smalare vägar)
Omkörande fordonRopa ”omkörning” och ibland värt att tillägga bil/buss/lastbil. Samtliga i gruppen vidarebefordrar genom att upprepa orden genom gruppen.
Om det är svårt med omkörning pga. vägen, kan man även ropa ”bil bakom” att uppmärksamma klungan om att det finns en motorfordon som vill nog köra om, och ibland kan man skapa lite mer plats åt fordonet.